🔴مرغ در چه سنی شروع به تخم گذاری می کند؟

مرغ در چه سنی شروع به تخم گذاری می کند؟

سن شروع تخمگذاری مرغ ها متفاوت است و بستگی به پرنده، نژاد مرغ و زمان سال دارد. جوجه های بهار زودتر تخم می گذارند وجوجه های زمستانی دیر تر تخم می گذارند اما اغلب آنها در حدود شش ماهگی شروع به تخم گذاری می کنند.
اولین تخم ها ممکن است بد شکل یا نرم باشند و یا حتی مقدار کمی خون در پوسته خارجی داشته باشند.
هنگامی که یک مرغ تخمگذاری را شروع می کند، رژیم غذایی آن باید به ”تغذیه جیره نویسی شده برای مرغ تخمگذار“ تغییر کند تامواد مغذی مناسب برای بدنش تامین شود. همچنین می توانید به این مرغ ها پوسته خرد شده صدف که سرشار از کلسیم است رابخورانید.

  • کانیبالیسم(بیماری خود خوری )

کانیبالیسم(بیماری خود خوری )

یکی از انواع بیماریهای که در اکثر مرغداری ها به چشم می خورد ٬کانیبالیسم (همنوع خواری ) است که در اثر این بیماری مرغها بهم نوک زده و یکدیگر را زخمی کرده و باعث تلفات زیادی می شوند.

🔴دلایل بروز بیماری

1) تغذیه دائم جوجه ها با پلت
2) زیاد بودن ذرت در جیره غذایی
3) ناکافی بودن تعداد آبخوری و دانخوری
4) نبودن دان در دانخوری به مدت طولانی
5) کمی آشیانه تخمگذاری
6) شدت بالای نور در سالن
7) بالا بودن تراکم جوجه ها در واحد سطح
8) بالا بودن درجه حرارت
9) کمبود پروتئین و موادمعدنی جیره
10) وجود انگل های خارجی مانند شپشک و کنه مرغی و امثال آنها
11) تهویه ناقص
12) نقص در کیفیت و کمیت دان

و بطور کلی هر چیز که استرس ایجاد کند و برنامه روزانه مرغان را بهم بزند عکس العمل آن به صورت نزاع بین مرغان و همنوع خواری ایجاد می گردد .

🔴حالات مختلف همنوع خواری :

1⃣نوک زدن به مقعد

2⃣ نوک زدن به ناخن ها

3⃣خوردن پر

4⃣ نوک زدن سر