بزهای سانن (Saanen) و آلپاین(Alpine)

خاستگاه این دو نژاد اروپاست. میانگین شیردهی سالانه برای نژاد سانن ۸۸۰ و برای نژاد آلپاین ۸۳۰ کیلوگرم است، اما پیشرفتهای ژنتیکی حاصل شده در نژادهای فرانسوی سبب شده هریک از این دو نژاد افزایش عملکرد قابل توجهی داشته باشد. این در حالی است که شیردهی نژادهای داخلی بز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد این مقادیر است. البته همانگونه که ذکر شد، تنها گزینه مدنظر در انتخاب این دو نژاد شیردهی بالا نبوده است. سایر ضرایب فنی مربوط به این دو نژاد نیز بسیار بالاتر از انواع داخلی بز است. نکته قابل توجه اینکه گرچه نژاد سانن، نسبت به آلپاین عملکرد بهتری دارد، لیکن با توجه به مزیتهای نسبی این نژاد – خصوصاً قابلیت تطبیق در شرایط مختلف آب و هوایی – در کنار سانن از این نژاد نیز بهره‌گیری خواهد شد.
  سانن   آلپاین
میانگین تعداد روزهای شیردهی   ۳۰۱   ۲۹۵
مقدار شیر در هر دوره لاکتاسیون   ۱۱۶۶   ۱۱۰۷

 

مقایسه بین بز سانن و گاو شیری در دامپروری صنعتی

در جدول زیر ضرایب بازگشت سرمایه بین دو واحد گاو و بز شیری (با تولید یکسان شیر ۲۵ تن در روز) ارائه شده است.
  گاوداری شیری ۱۰۰۰ رأسی   واحد دام سبک (بز شیری) ۶۰۰۰ رأسی
سرمایه‌گذاری اولیه   ۲۶ میلیارد تومان   ۱۲ میلیارد تومان
تولید شیر (روزانه)   ۲۵ تن   ۲۵ تن
قیمت واحد شیر   ۱۲۰۰ تومان   ۳۰۰۰ تومان

به این ترتیب نسبت بازگشت سرمایه واحدهای صنعتی دام سبک به گاوداری، حداقل ۵ برابر است. به‌طور کلی مزایای یک واحد صنعتی دامداری دام سبک ــ با استفاده از نژادهای مرغوب اروپایی ــ نسبت به گاوداری از این قرار است:

    سرمایه‌گذاری اولیه بسیار کمتر
    بازدهی اقتصادی بسیار بالاتر
    امکان نگهداری دام سبک در شرایط روستایی
    خوراک‌دهی بز توسط ضایعات کشاورزی، در برابر خوراکهای گران‌قیمت گاو
    کیفیت لبنیات بزی به‌ویژه پنیر بزی بسیار بالاست، لذا این محصولات در اروپا بسیار رایج و پرطرفدارند.
    شیر بز برای کسانی که به لاکتوز شیر گاو حساسیت دارند توصیه می‌شود.
    میزان آسیب‌پذیری دام و سرمایه در بزها پایین‌تر است؛ تعداد کمتری از بیماریهای اپیدمیک، بز را متأثر می‌کند.
    بز پس از هر تنش محیطی، خیلی سریعتر از گاو به سطح تولید قبلی خود باز می‌گردد.
    سازگاری و استرس پایین بز در اقلیمهای گوناگون و متنوع ایران در برابر گاوهای شیری حساس.
    زایش بالای بزهای سانن و آلپاین در برابر زایش پایین گاوهای شیری.

به این ترتیب در نهایت می‌توان گفت پرورش صنعتی بزهای سانن و آلپاین مزایای قابل توجهی نسبت به پرورش گاوهای شیری دارد.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
347976