پنیر از عمده غذاهای روزانه مردم دنیاست که با توجه به فرهنگ غذائی و اقلیم منطقه و تنوع نگهداری دام در نقاط مختلف دنیا از تنوع تولیدی مختلفی برخوردار است .کتاب پیوستی تولید 60 نوع پنیر خوشمزه را به شکل آسان با تصاویر مختلف نشان میدهد امیدوارم مفید بوده باشد.

برای دانلود فایل pdf کتاب کلیک کنید

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
314099