فرآوری کاه

⏪ فرآوری روشی است که با تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاه یا کاهش عوامل محدود کننده هضم سبب بهبود مصرف و راندمان استخراج انرژی میشود؛ روش های فرآوری مختلفی برای فرآوری و بهبود هضم کاه غلات توسعه یافته است. این روشها به 3 دسته شیمیایی، فیزیکی و زیستی و یا ترکیب آنها تقسیم میشوند. هر کدام از آنها مزایا و معایب مربوط به خود را دارند.

 1-فرآوري کاه با % 5 سود ( 1 لیترآب و 50 گرم سود به ازاي 1 کیلوگرم کاه) باعث افزایش هضم و مصرف خوراك
کاه فرآوري شده نسبت به کاه بدون فرآوري میشود. سود نسبت به سایر مواد شیمیایی تاثیر بیشتري بر هضم
دارد. هر چند مصرف بالاي کاه فرآوري شده با سود در جیره سبب بالا رفتن افزایش سدیم جیره، جریان عبور
مایع شکمبه، آلکالوز و دفع ادرار قلیایی و شوري خاك میشود. همچنین کار با هیدروکسید سدیم مخاطرات خاص
خود را دارد (سوزانده است). این تاثیرات باعث شد تا بعد از مدتی این روش کنار گذاشته شود.

2-اوره قیمت ارزانی نسبت به سایر مواد شیمیایی مورد استفاده دارد. در این فرآوري، 50 گرم اوره (در 1 لیتر آب)
به ازاي هر کیلوگرم کاه استفاده شده و سپس کاه بمدت 2-1 ماه سیلو میشود. کاه فرآوري شده با اوره قابلیت هضم بالاتري دارد.همچنین پروتئین خام کاه فرآوري شده با اوره معمولا 2 تا 3  برابر افزایش می یابد.

3-آمونیاك بصورت محلول با غلظت % 35 درصد در بازار وجود دارد. مزیت فرآوري کاه با آمونیاك (3.5% وزن کاه) علاوه بر افزایش نیتروژن کاه، خاصیت ضدکپکی، می توان به بهبود هضم بالاتر کاه فرآوري شده با آمونیاك نسبت به اوره اشاره کرد. همچنین در این روش نیازي به خرد کردن کاه و مخلوط نمودن نیست چراکه آمونیاك به راحتی در تمام توده کاه نفوذ می پذیرد.

آخرین چشم انداز بازار جهانی برای محصولات دامی از سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در سال 2010

International prices of most agricultural commodities have increased inrecent months, some sharply. The FAO Food Price index has gained 34 points sincethe previous Food Outlook report in June, averaging 197 points in October, only 16 points short from its peak in June 2008. The upward movements of prices wereconnected with several factors, the most important of which were a worsening ofthe outlook for crops in key producing countries, which is likely to requirelarge draw downs of stocks and result in tighter global supply and demandbalances in 2010/11. Another leading factor has been the weakening of the UnitedStates Dollar (US Dollar) from mid-September, which continues to sustain theprices of nearly all agricultural and non-agricultural traded commodities. Theincrease in international prices of food commodities, all of which accruing inthe second half of 2010, is boosting the overall food import bill in closer tothe peak reached in 2008

استفاده از محصولات فرعی و خوراک های فرآوری شده در تغذیه ی دام قدمت زیادی داشته و دارای دو مزیت مهم می باشد، اولاً تغذیة این محصولات باعث وابستگی کمتر چارپایان به غلات شده (قابل مصرف توسط انسان) دوم اینکه نیاز به هزینه های اضافی جهت برنامه های مدیریتی را حذف می کند (که در سالهای اخیر بدلیل افزایش جمعیت جهان و ضایعات کشاورزی بخصوص در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت زیادی می باشد). سیستم های تغذیه ای نشخوارکنندگان بر مبنای ضایعات قابل دسترس در منطقه و بدلیل مصرف این ضایعات توسط میکروبهای شکمبه روش مفیدی می باشد.

غذا و تغذیه بی شک مهمترین موضوع مورد بحث دنیای امروز را تشکیل می دهد. ازدیاد روزافزون جمعیت و کوشش برای فراهم کردن احتیاجات غذایی نسل آینده الزاماَ تلاش پی گیری را در زمینه های مختلف کشاورزی، دامپروری و علوم وابسته ایجاب می نماید(اکبری، 1376).كمبود خوراك دام دركشور ما يكي از مشكلات عمده و اساسي توليدات دامي است. افزايش جمعيت باعث افزايش تقاضا براي توليدات دامي (از جمله گوشت، شير والياف) مي شود. به علاوهبدليل موقعيت جغرافيايي ايران(نيمه خشک و خشک) توليد علوفه نسبت به جمعيت دام کافي نيست. بنابراين استفاده بهينه از منابع خوراک غير متداول و غير متعارف كه با غذاهاي انسان نيز رقابت نمي كنند، جهت تامين خوراک دام ضروري مي باشد (ابر قويي وهمكاران، 1386). منابع غذايي غيرمتداول مانند تفاله سیب، تفاله انگور،تفاله مرکبات، تفاله گوجه فرنگي و تفاله زيتون و ... مي باشند كه در کشور به فراوانی یافت می شود(ابر قويي وهمكاران، 1386).

 

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
338201