قانون نظام جامع دامپروري كشور
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانوننظام جامع دامپروري كشور كه با عنوان طرح حفظ، حمايت، توسعه و بهره‌بردارياز منابع دامي كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 7/5/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان بهپيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره106824 مورخه 4/6/1388


وزارت جهاد کشاورزی

قانوننظام جامع دامپروري كشور كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره24824/138 مورخ 26/5/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغمي‌گردد.

رئيسجمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
 

قانون نظام جامع دامپروري كشور

ماده 1ـحفظ، توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمندكردن وساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزايش توليد، ايجادامنيت شغلي، اشتغال زايي و كاربرد فن‌آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه،اصلاح‌نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتهابه موجب اين قانون صورت مي‌گيرد

 

رزق در لغت به معناى چيزى است كه از آن بهره برده مى‏شود. (الرزق ما يُنْتَفع بِه ـ اقرب الموارد) حال روزى طالب و محتوم همان روزى وجود و هستى، عمر، امكانات و محيط و خانواده و استعداد... است كه از ناحيه اين قسم (روزى طالب) توان و نيروى لازم و دقت وهوشيارى براى تلاش و انجام كار پديد مى‏آيد و در سايه اين امور دَرِ روزى مطلوب و مشروط گشوده مى‏گردد. در باب روزى مطلوب هر كس به شكلى بايد دست نياز و در عين حال جديت و تلاش را بسوى رزاق مطلق (حضرت حق) بلند كند حتى طفل شيرخوار كه تلاشش همان گريه و ناله و فرياد اوست كه در پس اين‏گونه افعال به روزى مطلوبش (شير مادر) دست پيدا مى‏كند. اما چون در بستر رشد باليد و به مقطعى بالاتر رسيد تلاش و جدّيت او شكلى ديگر پيدا مى‏كند و به صورت تفكر و انديشه و فعل و حركت اعضا و جوارح نمود مى‏يابد و كميّت وكيفيت روزى نيز تغيير مى‏كند.

درياچه اروميه اين يار ديرين ، اين عزيز دوست داشتني ، اين دوست هميشه ساكت ، دوستي كه هميشه آغوشش پذيراي هزاران آشناي دور و نزديك است ، ياري كه بي هيچ منتي نعمات خود را براي همه ميهمانان خداوند رازق عرضه كرده است، حال ميرود براي هميشه در جايي كه به ناحق تالابش ميناميم در غم تنهاي هاي خود بيارامد زيرا كه من و تو بي هيچ احساس درد از دست دادن يار ديرين سر در افكار خويش داشته و صنعت و پيشرفت را شايد بنا حق بد تعبير كرده ايم ؟؟؟!!!! حال او ميرود همچون رفتن قايقي در آب ، تا از چشم دور نشده ودر تاريخ گم نشده اورا دريابيم.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
338155