همیشه وقتی شما یک نظام مدیریتی را پیاده سازی میکنید باید لوازم وزیر ساخت آنرا نیز فراهم کنید لوازم و زیر ساخت ها
در این نظام را می توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:
-1 سخت افزار 2-نرم افزار 3- سازمان افزار
هر کدام از این بخشها تعاریفی دارد که باید آنها را توضیح وشرح داد البته تعریفی که من از سه موضوع بالا در این جا برای
شما ارایه میکنم شاید در جایی دیگر معنایی متفاوت داشته باشد
سخت افزار : سخت افزار به مجموعه تجهیزات ، لوازم، ساختمان و... می باشد که کمتر قابل تغییر است
نرم افزار : نرم افزار به نیرو ها و تجهیزات نرم افزاری گویند
سازمان افزار : به امکانات مدیریتی که بر اساس آن سازمان مدیرت های خودرا بنا می گذارد.
این موارد که مطرح گردید یکی از نکات بسیار پایه ای می باشد که در هر سازمانی وجود دارد و اگر آن وجود نداشته باشد
مطمئنا دچار ضعف خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

مرگبارترین موجودات جهان بسیار متفاوت از آن چیزی است که تصور می‌کنید. در ادامه لیست مرگبارترین موجودات جهان بر اساس تعداد کشته‌ها را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود که چه موجوداتی مرگبارترین جاندار دنیاست.

15- کوسه🐬
کوسه سالانه باعث مرگ 10 نفر در سال می‌شود. این عدد در مقایسه با وحشتی که از نام آن می‌کنید بسیار ناچیز است.

14- گرگ🐺
گرگ‌ها نیز به مانند کوسه‌ها سالانه حدود 10 نفر انسان را در جهان می‌کشند و نسبتاً موجودات بی‌آزاری حساب می‌شوند.

13- شیر🦁
شیرها در سال حدود 100 نفر انسان را از پای درمی‌آورند.

12- فیل🐘
فیل‌ها نیز برخلاف ظاهر آرامی که دارند در هنگام عصبانیت خطرناک می‌شوند و سالانه حدود 100 کشته برجای می‌گذارند.

11- اسب آبی
اسب‌های آبی موجودات بسیار خجالتی هستند ولی در عین حال خطرناک می‌باشند و سالانه حدود 500 انسان را به کام مرگ می‌فرستند.

 

يكي از بهترين روشهاي مديريت مواد زايد جامد شهري، تبديل آنها به كمپوست است كه اين روند نقش بسيار مهمي در مديريت بهينه پسماندها دارد و علاوه بر كاهش مشكلات اقتصادي، بهداشتي و زيست محيطي، نقش مهمي در توليد مواد آلي و جايگزيني كودهاي پر مخاطره شيميايي و نيز رهايي اكوسيستم هاي آبي و خاكي از آلودگي زباله هاي توليدي دارد.

در اين فن آوري با استفاده از كرم خاكي از كليه منابع آلي از جمله زباله هاي خانگي ،ضايعات كشاورزي، لجن تصفيه فاضلاب كود آلي بسيار مغذي ، تميز و بي بو با توانايي اصلاح خاك و حفظ آب توليد شده كه در صنعت كشاورزي و باغداري و پرورش آبزيان و دام و طيور استفاده بسيار مفيدي خواهد داشت

از آنجايي كه بيش از 70 درصد از زباله هاي توليد شده در شهرهاي کشور، مواد آلي و قابل تبديل به كمپوست است و از سويي ديگر هزينه هاي توليد نسبتاً پايين و سادگي اين فرايند که حتي در مقياس صنعتي و كوچك نيز مي توان از اين فن آوري استفاده كرد.

بنابراين هم از نظر محيط زيستي هم از نظر اقتصادي قابل توجيه مي باشد.

کاربران
1
مطالب
140
نمایش تعداد مطالب
53428