يكي از بهترين روشهاي مديريت مواد زايد جامد شهري، تبديل آنها به كمپوست است كه اين روند نقش بسيار مهمي در مديريت بهينه پسماندها دارد و علاوه بر كاهش مشكلات اقتصادي، بهداشتي و زيست محيطي، نقش مهمي در توليد مواد آلي و جايگزيني كودهاي پر مخاطره شيميايي و نيز رهايي اكوسيستم هاي آبي و خاكي از آلودگي زباله هاي توليدي دارد.

در اين فن آوري با استفاده از كرم خاكي از كليه منابع آلي از جمله زباله هاي خانگي ،ضايعات كشاورزي، لجن تصفيه فاضلاب كود آلي بسيار مغذي ، تميز و بي بو با توانايي اصلاح خاك و حفظ آب توليد شده كه در صنعت كشاورزي و باغداري و پرورش آبزيان و دام و طيور استفاده بسيار مفيدي خواهد داشت

از آنجايي كه بيش از 70 درصد از زباله هاي توليد شده در شهرهاي کشور، مواد آلي و قابل تبديل به كمپوست است و از سويي ديگر هزينه هاي توليد نسبتاً پايين و سادگي اين فرايند که حتي در مقياس صنعتي و كوچك نيز مي توان از اين فن آوري استفاده كرد.

بنابراين هم از نظر محيط زيستي هم از نظر اقتصادي قابل توجيه مي باشد.

آشنائی و داشتن اطلاعات کامل از اصطلاحات تخصصی یک رشته کمک زیادی در استفاده از منابع انگلیسی همان رشته میکند . کتاب پیوستی آخرین ویرایش از فرهنگ لغات و اصطلاحات کشاورزی میباشد که بیش از 6000 لغات خاص در آن وارد شده وموضوعات مطرح شده عبارتند از کشاورزی ، ماشین آلات ، دام ، غلات ، آفت کش ها و علف کش ها ، کودها ، کشاورزی ارگانیک و علوم دامپزشکی و نیز فروش کالاها و بازارها است. امیدوارم این کتاب بعنوان یک کمک ابزار دستی برای دانشجویان و متخصصین علوم کشاورزی مفید واقع شود

سيد جعفر نوري

مقدمه

 

 

 

با عنایت به اهمیت و نقش حیاطی آب در بدن دام ، در مقاله حاضر تلاش شده است تا مطالب مستندی در خصوص میزان آب موجود در بدن ، منابع تامین آب ، مکانیسم جذب و دفع آب ، کیفیت و دمای آب گردآوری شود که انشاا... مورد استفاده علاقمندان گرامی قرار گیرد .

 

 

اگرچه آب ماده مغذی محسوب نمیشود ولی یک از ارکان حفظ حیات هر جاندار بوده و محیطی برای تمام فرایندهای بدن است و از مواد متشکله تمام سلولها و بافت های حیوان میباشد اگر حیوانی از آب محروم شود سریعتر از حیوانی که از تمام مواد غذائی دیگر محروم شده باشد میمیرد.آب باعث محلول شدن مواد قابل هضم غذا وانتقال آن به نقاط مختلف بدن ودفع مواد زیان آور می شود وجود آب برای حفظ تعادل مایعات بدن ، دفع مواد زاید ، حفظ تعادل صحیح یونها ، کمک به هضم ، جذب و سوخت ‏ساز مواد غذایی ضروری است ، همچنین بسیاری از فعل وانفعالات شیمیائی که آنزیم ها درآنها دخالت می نمایند ( ئیدرولیز ) درمحیط مایع صورت می گیرند .

کاربران
1
مطالب
135
نمایش تعداد مطالب
32937