دكتر مصطفي مرادي

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي

مرگ و مير كلني هاي زنبورعسل در فصل زمستان يكي از معضلات بسيار مهم زنبورداري در طول تاريخ آن است. همواره تعدادي از كلني ها دچار تلفات زياد شده يا اينكه كل كلني بطور كامل از بين مي رود. اين مسئله همواره زنبورداران را با نگراني و ترس همراه نموده است، چرا كه امكان دارد در آغاز فصل بهار تعدادي از كلني هايشان نابود شده باشند. علي رغم شناسائي بسياري از عوامل بيماريزا و خطر ساز زنبورعسل در فصول مختلف سال، هنوز بسياري از عوامل تلفات زمستانه تشخيص داده نشده اند وگاهي علي رغم انجام تمام اقدامات لازم، باز تلفات زنبوران در فصل زمستان مشاهده مي گردد. بطوريكه در بسياري از ممالك پيشرفته هم تلفات نيمي از زنبوران يك كلني و تلف شدن 10 درصد كل كلني هاي يك زنبورستان امري عادي تلقي مي شود، لذا تلفات زنبورعسل در فصل زمستان پديده اي تقريباً پذيرفته شده مي باشد. البته علت اصلي اين پذيرش، هميشگي بودن و عدم شناسائي عاملي براي آن است، چرا كه در صورت مشخص شدن عامل آن، درمان و مبارزه مناسب صورت مي گرفت. به نظر مي رسد كه در اين پديده عوامل متعددي دخالت داشته باشند كه در ادامه اين نوشته به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد.

در تمام متون موجود و بررسیهای آزمایشگاهی تأکید شده است که عسل باید دست نخورده و عاری از مواد افزودنی توسط انسان باشد و بر این اساس ثابت شده است که عسلهائی که هزاران سال پیش در شکاف سنگها و درختها قرار گرفته اند دارای خواص اصلی خود بوده و کمترین تغییری در آنها ایجاد نشده است، لذا اگر عسل به همان حالتی که تولید می شود نگهداری گردد قرنها بدون تغییر مانده و تازگی خود را از دست نخواهد داد. اما آنچه که امروزه در صنعت زنبورداری و بسته بندی فراورده های زنبورعسل مشاهده می شود نوعی دستکاری خواسته و ناخواسته در خواص عسل بوده و با تغییراتی که در آن ایجاد می کنند مشکلاتی را برای مصرف کنندگان ایجاد نموده و از اهمیت و خواص این ماده معجزه گر کاسته و مصرف کنندگان را نسبت به خواص درمانی عسل بدبین نموده که در دراز مدت بازار عسل را با مشکل مواجه خواهند نمود.

خداوند به زنبور عسل وحی کرد که در کوهها و درختان و سقفهای رفیع منزل گیرد. سپس از میوه های شیرین (حلاوت گلهای خوشبو)تغذیه کنند و راه پروردگارشان را به اطاعت بپویند.آنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون آید که در آن شفای مردمان است. در این کار نیز آیت قدرت خدا برای متفکران پیداست.(آیات 68و69 سوره نحل)

 

اجزا اصلي

درصد

گرم در پوند

آب (رطوبت طبيعي)

17.2

78

فروکتوز (قند ميوه) لوولوز

گلوکز يا دکستروز

ساکارز

مالتوز و ساير قندهاي احيا کننده

قندهاي سنگين

38.2

31.3

1.3

7.3

1.50

173.2

141.9

5.9

33.2

6.8

مقدار کل قند عسل

79.59

361.0

مواد اسيدي

پروتئين

خاکستر

0.57

0.26

0.17

2.6

1.2

0.8

جمع

مواد ديگر

97.79

2.21

443.6

10.0

جمع کل

100

453.6

 
کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
338168