چاپ
دسته: زنبور عسل
بازدید: 1274

راهنمای پرورش زنبور عسل برای تازه کارها

پرورش زنبور عسل از سالیان بسیار دور در میان ملل رواج داشته و از تولیدات آن که عمدتا عسل تولیدی بوده استفاده های فراوانی برده اند ، امروزه با گسترش علوم و تنوع خواهی در تولیدات برای مصارف مختلف و تخصصی شدن تولیدات با برند خاص و خالص میتوان تولیدات را به قیمت واقعی و مناسب فروخت . و همچنین تنوع تولیدات مختلف داشت ، که لازمه این موارد داشتن آگاهی لازم و کافی از موجود پرورشی و کارکرد علمی و تخصصی میباشد و بهترین دستیابی به این موارد مطالعه متون و کتابهای مفید در این زمینه ها است .کتاب زیرین یکی از منابع جامع عملی و بسیار ساده در پرورش زنبور عسل است که مخصوصا برای افراد تازه کار با تصاویر زیبا منبع بسیار مفیدی میباشد.