کود گاو از فضولات مایع٬ جامد و کاه و کلش مورد استفاده برای تهیه بستر گاو تشکیل شده است .این کود دارای مواد معدنی با ارزش برای تغذیه خاک های کشاورزی است.حدود ۷۵درصد از وزن کود به صورت جامد و مابقی به صورت مایع است.

قسمت جامد کود شامل غذای مصرفی جذب نشده است. بخش عمده ازت و پتاسیم موجود در قسمت مایع کود به سرعت برای گیاه قابل جذب است.سالانه حدود شش میلیون تن کود گاوی در ایران تولید می شود که معمولا در محل دامداری ها در فضای باز روی هم انباشته می شود. رطوبت و حجم زیاد به همراه یکسان نبودن مواد موجود در کود از عوامل محدود کننده استفاده از کودهای دامی است.در حالت طبیعی به علت کم بودن جرم مخصوص کود ٬ حمل و نقل آن مشکل و پر هزینه است. یک روش برای سهولت حمل و نقل و کاهش هزیته حمل ٬ کاهش حجم از طریق متراکم کردن است.پلت کردن یکی از روش های متداول و رایج برای فشرده کردن مواد می باشد.این روش برای کاهش حجم مواد برای سهولت حمل و نقل و ذخیره کردن نسبت به حالت فله می باشد.بررسی تأثیر تغییرات رطوبت و گرد و خاک موجود در کود دام بر استحکام پلت نشان داده است که با افزایش مقدار رطوبت و خاک استحکام پلت ها کاهش می یابد.همچنین برلی انبار داری پلت های تولید شده بیشترین میزان رطوبت بیست درصد می باشد.

هزينه هاي خريد دام

پس از تكميل ساختمانها و تاسيسات و اخذ پروانه بهره برداري نسبت به خريد دويست و جهار رأس

بره نر به وزن متوسط 25 كيلو گرم اقدام خواهد شد و بره هاي فوق به مدت يكصد روز پروار شده و سپس روانه كشتارگاه خواهند شد و مجددا دوره پرواربندي بعدي با خريد دويست و چهار رأس ديگر دام با مشخصات بالا قابل تكرار مي باشد و اين خريد هر چهار ماه يكبار و هر سال سه دوره قابل تكرار خواهد بود . خريد چهار رأس دام اضافي جهت پيش بيني 2 % تلفات طي دوره بوده و با پيش بيني داشتن دويست رأس بره در پايان دوره اين تعداد در نظر گرفته شده است . ضمنا طول دوره پروار يكصد روز بيان گرديده است و الباقي مدت جهت خريد دام جديد و فروش دامهاي موجود دامداري و همچنين مبارزه با با بيماريها با استفاده از داروهاي ضد انگلي و واكسيناسيوندامها مي باشد . لذا در جيره غذايي دامها همان مدت يكصد روز جهت خوراك با انرزي و پروتئين ويژه پروار بندي لحاظ شده و مدت ده روز از دوره نيز مصرف كاه و قدري يونجه خشك خواهيم داشت و جهت خريد دامها به شرح ذيل اقدام خواهد شد .

 

 

 

سیستم بدن دام ، نقش ورودی و خروجی در سیستم تولید دام ، که از طرفی مواد غذایی وارد و از طرفی شیر و گوشت و تولید نسل ، با اعمال روشهای مدیریت پرورش و بهداشت و عوامل کنترلی ، بازی میکند .

در این روشها مدیر سیستم بایستی با کنترل های مدام ، از کار کرد مناسب و صحیح سیستم اطمینان داشته باشد.یکی از باز بینی های مدام کنترل های مدفوع دام میباشد . در فایل پیوستی به مواردی که از این کنترل بدست میآید اشاره و موارد رفع اشکال را گوشزد میکند.

ضمنا از کانال علوم دامی که فایل را در گروه قرار داده بودند تشکر میگردد.

جایگاه گاوشیری در آبهوای سرد.
یکی از دیدگاههای که در بیشتر مناطق آذربایجان دیده میشود .یا بدلائل فرهنگی و یا عادت و .. بیشتر دامداریها به شکل بسته و در جایگاهای که شرایط دام برای تولید و نشان دادن توانمندیهای خود فراهم نیست نگهداری میشود .و یکی از مواردی که بیشتر مورد اشکال ظاهری بوده سرما خوردن دام و اشکالات بعدی بوده ، ولی امروزه با تکیه بر راحتی دام و وضعیت فیزیولوژی دام جایگاههای باز و آزاد بهتر و بیشتر در ابعاد صنعتی بزرگ و حتی کوچک جواب داده و راندمان بالائی را نشان داده است .

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
339831