تعریف شیر از دیدگاه فدراسیون بین المللى شیر :

شیر محصول مترشحه از غدد پستانى دام ( گاو) پس از یک یا چند بار دوشش مى باشد به شرطى که دام سالم ،از تغذیه مناسب برخوردار و چیزى به شیر اضافه یا کم نشده باشد.

مقدمه: شير مايع مترشحه از غده پستان پستانداران بوده.و به تنهايي قادر است تا سن معيني كليه احتياجات رشد و نگهداري نوزادان را فراهم سازد.
همچنين شير با داشتن پادتن هاي مورد نياز نوزادان انان را در مقابل بيماري ها ي عفوني مصون نگه ميدارد.
شیر دارای ترکیبات مهمی مانند (پروئینها ,چربیها,لاکتوز و املاح معدنی )ميباشد.

انتخاب نر براساس نمره شمار سلولهاي بدني ميتواند ابزار مفيدي براي كاهش ورم پستان و شمار سلولهاي بدني در گله شما باشد.

گاوداران به دنبال راهي هستند تا ميزان ورم پستان و شمار سلولهاي بدني گله را تحت كنترل در آورند. با تغيير رويه هاي ثابت و تصحصح روش آماده سازي پستان ما اميدواريم آن چيزي را كه كيفيت شير ميناميم مديريت كنيم.

برخي جنبه هاي مديريتي كه مي تواند در افزايش توليد و كيفيت شير نقش داشته باشد :

 

هدف اصلي پرورش دهندگان افزايش توليد شير روزانه با كيفيت مطلوب است كه براي رسيدن به اين هدف نكاتي را بايد در نظر داشت .

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
339815