از موارد مهم در مدیریت گله زمان خشکاندن دام برای تولید گوساله سالمتر و تولید شیر خوب در دوره شیرواری بعدی میباشد .و تعیین زمان دقیق بستگی به نژاد دام و میزان تولید و عوامل دیگر دارد که تغییر آن زمان نتایج غیر قابل پیش بینی را ببار میاورد .در برنامه زیر این زمان را بهتر میتوانیم با نتایج آن پیش بینی کنیم.

 

بحران خشکسالی از یکسو و نوسانات شدید قیمت و رکود بازارهای جهانی از سوی دیگر سایه ای سنگین بر صنعت گاو شیری افکنده ولی تمام سعی کارشناسان این صنعت باید بر حفظ تولید شیر و درگیر شدن با کمترین تنش باشد. بدون شک مهمترین فعالیت متخصصان و مهندسان تغذیه در یک مزرعۀ پرورش گاو شیری رساندن گاوهای شیری به دورۀ اوج شیردهی و سپس حفظ و تداوم شیردهی است. افزایش تولید شیر در یک گاو قطعاً تحت تأثیر یک عامل (مثلاً تغذیه و خوراک) نیست و عوامل مهم دیگری همچون ژنتیک ، شجرۀ پدر و مادر، بهداشت، جایگاه، آسایش دام و رفتار مناسب نیروی انسانی در این مهم نقش دارند. نکتۀ مهمی که اشاره به آن ضروری است آن است که افزایش تولید شیر در شرایط پرآبی و وفور علوفه و جیره ای با کیفیت ، برای یک متخصص کار چندان سختی نیست ولی در شرایط خشکسالی و عدم ثبات در قیمت ها کاری بس دشوار و طاقت فرساست. گاوداران در شرایط خشکسالی با کمیاب شدن علوفه، گران شدن قیمت علوفه، عرضۀ علوفۀ بی کیفیت به بازار و وفور غلات وارداتی روبرو می شوند.

گاها در فضای اینترنت مقالات و ارائه هائی یافت میشود که در حین سادگی و زیبائی با وجودیکه شاید از نظر مبانی قیمت و هزینه ها با وضعیت فعلی همخوانی نداشته باشد ولی میتواند بعنوان یک الگوی کاری در اجرای طرح ها استفاده شده و سودمند باشد .

طرح گاوداری زیر توسط خانم رقیه فکری که به عنوان پروژ کار آفرینی تهیه شده از جمله مواردی است که علاوه بر ذکر موارد مهم در اجرای طرح میتواند با بروز سازی قیمت های ذکر شده بعنوان یک پیش طرح اجرای گاوداری باشد .امید است که مفید واقع شود.

هدف ایجادیک واحد پرواربندی گوساله به ظرفیت 300 راس از نزاد آمیخته در روستای ابراهیم آبادآبیک میباشد.برای اجرای طرح نیاز به ساختمانها و تاسیسات پرواربندی گوساله با مشخصاتی که ذکر خواهدشد می باشد.این واحد تحت شرایط متعارف س از تکمیل و بهره برداری قادر خواهد بود در سال اول116تن گوشت و585تن کود(با در نظر گرفتن تلفات)تولید نماید.
 

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
347974