آشنایی با حرکات شکمبه و عمل نشخوار و آروغ زدن از طریق فایل فلش

در فایل فلش زیرین حرکات شکمبه حالت های مختلف نشان داده شده است .

 

چگونگی عمل هضم نشخوارکنندگان و نحوه جذب مواد غذایی و شناخت عملکرد آن ،پرورش دهندگان و کارشناسان دامپروری را کمک میکند تا در نحوه تغذیه و غذادادن گله تصمیمات درستی بگیرند.فایل زیرین بخوبی این عمل را با توضیحات به تصویر میکشد.

لطفا تا لود شدن کامل برنامه تامل فرمایید.

این برنامه ارزش اقتصادی حاصل از افزایش یک راس گاو یا یک گروه را به گله گاو شیری به صورت فایل فلش و نموداری که از ابعاد مختلف درآمد سالانه و تولید شیر و قیمت آن نشان میدهد و برنامه بسیار مفید و کاربردی است که کمک دست کارشناسان و مدیران واحدهای دامداری میتواند باشد .لازم است که در تبدیل واحد ها ی وزنی و واحد پولی دقت شود تا نتایج مطلوب گرفته شود.

وضعیت آماری دام شیری در جهان

اطلاعات و آمار در بسیاری وضعیت ها گویای مسائلی است که در تصمیم گیری برای شروع کار و نحوه شروع آن میتواند کمک کند .فایل زیر اطلاعات آماری بسیار گویایی است از دام شیری که از سالهای 1991تا 2006 در بین کشورها و قاره ها به صورت مقایسه ای نشان میدهد .برای نمونه در بین بعضی از کشور ها دیده میشود که علی رغم ثابت نگه داشتن تعداد دام ولی تولید شیر افزایش داشته است و اطلاعات دیگری که امیدوارم مفید باشد.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
347973