بزهای سانن (Saanen) و آلپاین(Alpine)

خاستگاه این دو نژاد اروپاست. میانگین شیردهی سالانه برای نژاد سانن ۸۸۰ و برای نژاد آلپاین ۸۳۰ کیلوگرم است، اما پیشرفتهای ژنتیکی حاصل شده در نژادهای فرانسوی سبب شده هریک از این دو نژاد افزایش عملکرد قابل توجهی داشته باشد. این در حالی است که شیردهی نژادهای داخلی بز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد این مقادیر است. البته همانگونه که ذکر شد، تنها گزینه مدنظر در انتخاب این دو نژاد شیردهی بالا نبوده است. سایر ضرایب فنی مربوط به این دو نژاد نیز بسیار بالاتر از انواع داخلی بز است. نکته قابل توجه اینکه گرچه نژاد سانن، نسبت به آلپاین عملکرد بهتری دارد، لیکن با توجه به مزیتهای نسبی این نژاد – خصوصاً قابلیت تطبیق در شرایط مختلف آب و هوایی – در کنار سانن از این نژاد نیز بهره‌گیری خواهد شد.
  سانن   آلپاین
میانگین تعداد روزهای شیردهی   ۳۰۱   ۲۹۵
مقدار شیر در هر دوره لاکتاسیون   ۱۱۶۶   ۱۱۰۷

زیر مجموعه ها

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
347976