جایگاه گاوشیری در آبهوای سرد.
یکی از دیدگاههای که در بیشتر مناطق آذربایجان دیده میشود .یا بدلائل فرهنگی و یا عادت و .. بیشتر دامداریها به شکل بسته و در جایگاهای که شرایط دام برای تولید و نشان دادن توانمندیهای خود فراهم نیست نگهداری میشود .و یکی از مواردی که بیشتر مورد اشکال ظاهری بوده سرما خوردن دام و اشکالات بعدی بوده ، ولی امروزه با تکیه بر راحتی دام و وضعیت فیزیولوژی دام جایگاههای باز و آزاد بهتر و بیشتر در ابعاد صنعتی بزرگ و حتی کوچک جواب داده و راندمان بالائی را نشان داده است .

فایل پیوستی در خصوص اینگونه جایگاها و مشخصات آنها برای داشتن اطلاعات اولیه برای طراحی دامداری به شکل فری استال میباشد امید است که مفید بوده و دوستان نظرات تکمیلی را ارائه بدن و بخصوص اگر از مناطق خود گزارش و عکسهایی دارند برای نشر اطلاعات در این صفحه قرار دهند.

 

 

 

کاربران
1
مطالب
147
نمایش تعداد مطالب
260792