چاپ
دسته: پرورشي دام
بازدید: 1256

در یک گاوداری شیری دمای ایده آل دمایی است که هیچگونه تأثیر منفی بر تولیدات دامی نداشته باشد. دمایی بین 4تا 44 درجه
سانتی گراد که منطقه آسایش گاو هم نامیده می شود . در دمای بالاتر از 44 سانتیگراد ، گاو از طریق پوست و دستگاه تنفسی و با
صرف انرژی بدن خود را خنک می کند و در دمای کمتر از 4 درجه سانتیگراد و باتوجه به اینکه نژادهای سنگین به سرما مقاومتراند تا
دمای 51 درجه سانتیگراد را با بستر خشک می توانند تحمل کنند . دمای بالا که منجر به عرق کردن گاو می گردد در زمان استرس -
گرمایی همراه با افزایش رطوبت محیط باعث تنش گرمایی در دام می شود و دام از آنجا ئیکه نمی تواند گرما را دفع کند در نتیجه
احتیاجات نگهداری را افزایش می دهد.

برای دانلود فایل لطفا کلیک کنید.

گروه فنی _ تخصصی یکتا دام پرشین