در یک گاوداری شیری دمای ایده آل دمایی است که هیچگونه تأثیر منفی بر تولیدات دامی نداشته باشد. دمایی بین 4تا 44 درجه
سانتی گراد که منطقه آسایش گاو هم نامیده می شود . در دمای بالاتر از 44 سانتیگراد ، گاو از طریق پوست و دستگاه تنفسی و با
صرف انرژی بدن خود را خنک می کند و در دمای کمتر از 4 درجه سانتیگراد و باتوجه به اینکه نژادهای سنگین به سرما مقاومتراند تا
دمای 51 درجه سانتیگراد را با بستر خشک می توانند تحمل کنند . دمای بالا که منجر به عرق کردن گاو می گردد در زمان استرس -
گرمایی همراه با افزایش رطوبت محیط باعث تنش گرمایی در دام می شود و دام از آنجا ئیکه نمی تواند گرما را دفع کند در نتیجه
احتیاجات نگهداری را افزایش می دهد.

برای دانلود فایل لطفا کلیک کنید.

گروه فنی _ تخصصی یکتا دام پرشین

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
347982