پرورشگاه گوساله در گله های پرورش گاو شیری یکی از مهمترین مکان ها در گاوداری به حساب می آیند. راه حل های بسیار ساده ای برای مدیریت این مناطق حساس وجود دارند که سهل انگاری در انجام  آنها زیان های غیر قابل جبرانی را بوجود می آورند. برای اینکه پرورشگاه گوساله ها را تحت کنترل خود داشته باشید نکات زیر را مورد توجه قرار دهید.

1- وضعیت و شرایط موها و چشم ها را بررسی کنید (درخشندگی و شفافیت).

2- روزی 2 بار اشتهای گوساله را در هنگام هر بار خوراک دادن بررسی کنید.

3- انگل های داخلی و خارجی را در نظر بگیرید و گوساله را معاینه نمایید.

4- مراقب سرفه های گوساله ها باشید چرا که میتواند یک بیماری تنفسی باشد.

5- شما باید از دمای بدن گوساله آگاه باید باشید. دمای طبیعی بین 6/38 تا 1/39 درجه سانتی گراد می باشد. دماهای بدن ممکن است غیر طبیعی و در حد 6/41 باشد که در این موارد شما باید به نفس نفس زدن توجه کنید.

6-شما باید عرضه علوفه، بستر خشک و تمیز، آب، نمک و مواد معدنی را زیر نظر داشته باشید.

7- ظروف خوراک باید حتما تمیز باشند.

8- رشد طبیعی گوساله باید هر از چند گاهی به وسیله کمربندهای مخصوص دام برای بررسی دور سینه اندازه گیری شود.

9- برای بررسی راه رفتن های غیر طبیعی گوساله های مشکوک را از پِن های انفرادی بیرون بیاورید. لگد زدن به سمت شکم که ممکن است نشانه پیچ خوردگی باشد، لنگیدن نیز به دلیل گندیدگی سم یا سایر ناهنجاری ها می باشد.

10- گوساله های مریض باید 4 بار در روز معاینه شوند و برای جلوگیری از انتشار بیماری باید از بقیه جدا باشند.

?تحت نظر داشتن مستمر گوساله ها کلید موفقیت شماست. هیچگاه بدون نظر دامپزشک و کارشناس گله کاری را انجام ندهید.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
338146