سیستم بدن دام ، نقش ورودی و خروجی در سیستم تولید دام ، که از طرفی مواد غذایی وارد و از طرفی شیر و گوشت و تولید نسل ، با اعمال روشهای مدیریت پرورش و بهداشت و عوامل کنترلی ، بازی میکند .

در این روشها مدیر سیستم بایستی با کنترل های مدام ، از کار کرد مناسب و صحیح سیستم اطمینان داشته باشد.یکی از باز بینی های مدام کنترل های مدفوع دام میباشد . در فایل پیوستی به مواردی که از این کنترل بدست میآید اشاره و موارد رفع اشکال را گوشزد میکند.

ضمنا از کانال علوم دامی که فایل را در گروه قرار داده بودند تشکر میگردد.

 

لطفا برای دانلود فایل روی عکس کلیک کنید.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
338176