در یک گاوداری شیری دمای ایده آل دمایی است که هیچگونه تأثیر منفی بر تولیدات دامی نداشته باشد. دمایی بین 4تا 44 درجه
سانتی گراد که منطقه آسایش گاو هم نامیده می شود . در دمای بالاتر از 44 سانتیگراد ، گاو از طریق پوست و دستگاه تنفسی و با
صرف انرژی بدن خود را خنک می کند و در دمای کمتر از 4 درجه سانتیگراد و باتوجه به اینکه نژادهای سنگین به سرما مقاومتراند تا
دمای 51 درجه سانتیگراد را با بستر خشک می توانند تحمل کنند . دمای بالا که منجر به عرق کردن گاو می گردد در زمان استرس -
گرمایی همراه با افزایش رطوبت محیط باعث تنش گرمایی در دام می شود و دام از آنجا ئیکه نمی تواند گرما را دفع کند در نتیجه
احتیاجات نگهداری را افزایش می دهد.

گاوها هرچه به زمان زایمان و آغاز دوره شیر دهی جدید نزدیک تر می شوند ، دچار تنش یااسترس بیشتري می شوند . در
خلال این دوره ي انتقال ، بسیاري تغییرات بیولوژیکی جهت مراحل مختلف زایمان و شروع شیر دهی رخ میدهد و البته
تغییرات عمده تري در روش مدیریت این دوره نیز انجام می شود که مزید بر استرس هاي بیولوژیکی می باشد ....
استراتژي هاي جدید براي گاو نزدیک زایمان
گاوها هرچه به زمان زایمان و آغاز دوره شیر دهی جدید نزدیک تر می شوند ، دچار تنش یااسترس بیشتري می شوند . در
خلال این دوره ي انتقال ، بسیاري تغییرات بیولوژیکی جهت مراحل مختلف زایمان و شروع شیر دهی رخ میدهد و البته
تغییرات عمده تري در روش مدیریت این دوره نیز انجام می شود که مزید بر استرس هاي بیولوژیکی می باشد .
همانگونه که همگان قبول دارند ، دوره ي انتقال دوره ي بسیار حساس در جهت پیشگیري از مجموعه مشکلات دام می باشد .
با وجود تلاش بسیار حساس در جهت پیشگیري از مجموعه مشکلات دام می باشد . با وجود تلاش بسیار متخصصین عملی
تغذیه ي گاو و محققین دانشگاهی ، مشکلات اوایل دوره ي شیر دهی همچنان وجود دارد . یک توصیه عملی بسیار معمول این
که دریافت مواد غذایی توسط دام را قبل از زایمان باید تحت نظر گرفت . دریافت غذا به ویژه در هفته ي آخر قبل از زایمان
یک مسئله طبیعی است .
1 درصد وزن بدن آن می باشد ولی / 1 و 7 / سه هفته قبل از زایمان دریافت ماده ي خشک گاو وتلیسه ي شکم اول حدود 9
تفاوت هاي عمده اي از یک گله تا گله دیگر از نظر در یافت ماده ي خشک دیده شده است . متاسفانه زمانی که نیاز گاو به
مواد غذایی جهت رشد جنین و آماده شدن سیستم پستانی براي دوره ي شیر دهی بعدي افزایش می یابد ،اشتهاي گاو
کاهش پیدا می کند . به همین علت توصیه ي افزایش دادن دریافت ماده ي خشک (مواد غذایی) به نظر منطقی می آید.
حدود 10 سال قبل تحقیقی انجام دادیم که در آن گاوهایی که به طور طبیعی قبل از زایش ، کاهش دریافت غذایی داشتند با
گاوهایی که به طور دستی تغذیه ي اجباري شدند (به صورتی که دریافت ماده ي خشک آنها کاهش نیافت ) مقایسه گردیدند
، گاوهایی که به طور اجباري تغذیه شده اند ، تمام پس مانده ي آخور آنها به صورت دست ي وارد شکمبه آنها شد (از طریق
فیستول بادریچه ي تعبیه شده ). شکل شماره 1 دریافت ماده خشک 2 گروه گاو را نشان می دهد در مقایسه گاوهائی که تغذیه
اجباري داشتند و دریافت ماده خشک آنها کاهش نداشت ،وضعیت آنها پس از زایمان بهتر از گروه شاهد بود . چربی کمتري
در کبد و کتون کمتري در خون داشتند و آنها شیر بیشتر و با درصد چربی بالاتري تولید کردند . برداشت منطقی از این
تحقیق افزایش مقدار در یافت ماده ي خشک در قبل از زایمان بود و این توصیه پیغامی بود که از آن زمان ما به دامدار
،دامپزشک و متخصص تغذیه ارسال می کردیم .

مقدمه:
کودهای حیوانی که کود دامی، کود اصطبلی و کود طویله هم نامیده می شوند
شامل فضولات جامد و مایع و مدفوع و ادرار و کاه و کلش موجود در بستر
دامها می باشند. ترکیبات شیمیائی کودهای دامی بر حسب نوع و سن دام، نوع
علوفه و بستر دام نحوه بعمل آوردن کود و مقدار شیر یا کار تولید شده توسط
دام متفاوت است.

پرورشگاه گوساله در گله های پرورش گاو شیری یکی از مهمترین مکان ها در گاوداری به حساب می آیند. راه حل های بسیار ساده ای برای مدیریت این مناطق حساس وجود دارند که سهل انگاری در انجام  آنها زیان های غیر قابل جبرانی را بوجود می آورند. برای اینکه پرورشگاه گوساله ها را تحت کنترل خود داشته باشید نکات زیر را مورد توجه قرار دهید.

1- وضعیت و شرایط موها و چشم ها را بررسی کنید (درخشندگی و شفافیت).

2- روزی 2 بار اشتهای گوساله را در هنگام هر بار خوراک دادن بررسی کنید.

3- انگل های داخلی و خارجی را در نظر بگیرید و گوساله را معاینه نمایید.

4- مراقب سرفه های گوساله ها باشید چرا که میتواند یک بیماری تنفسی باشد.

5- شما باید از دمای بدن گوساله آگاه باید باشید. دمای طبیعی بین 6/38 تا 1/39 درجه سانتی گراد می باشد. دماهای بدن ممکن است غیر طبیعی و در حد 6/41 باشد که در این موارد شما باید به نفس نفس زدن توجه کنید.

6-شما باید عرضه علوفه، بستر خشک و تمیز، آب، نمک و مواد معدنی را زیر نظر داشته باشید.

7- ظروف خوراک باید حتما تمیز باشند.

8- رشد طبیعی گوساله باید هر از چند گاهی به وسیله کمربندهای مخصوص دام برای بررسی دور سینه اندازه گیری شود.

9- برای بررسی راه رفتن های غیر طبیعی گوساله های مشکوک را از پِن های انفرادی بیرون بیاورید. لگد زدن به سمت شکم که ممکن است نشانه پیچ خوردگی باشد، لنگیدن نیز به دلیل گندیدگی سم یا سایر ناهنجاری ها می باشد.

10- گوساله های مریض باید 4 بار در روز معاینه شوند و برای جلوگیری از انتشار بیماری باید از بقیه جدا باشند.

?تحت نظر داشتن مستمر گوساله ها کلید موفقیت شماست. هیچگاه بدون نظر دامپزشک و کارشناس گله کاری را انجام ندهید.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
347974