گله های مادر گوشتی در مناطقی از جهان با عرض جغرافیایی بالا هستند که در دوره محدودی از سال پرورش می یابند.این گله ها بطور مکرر با مشکل تخم گذاری مواجه هستند .برای حل این مشکل چه کاری می توان انجام داد؟

 

مراحل تکامل اعضاي جنين

مرحله

رشد اعضاي بدن

روز اول تشکيل جنين ، ظهور لوله هاي اوليه ، ستون فقرات ، اغصاب ، سر و چشم
روز دوم تشکيل قلب و گوش و شروع ضربان قلب
روز سوم تشکيل بيني ، بالها و پاها
روز چهارم تشکيل زبان
روز پنجم تشکيل دستگاه تناسلي و تمايز جنسي
روز ششم تشکيل و شکل گرفتن منقار و پنجه ها
روز هفتم تشکيل پرها
روز دهم تشکيل منقار
روز سيزدهم شروع به رشد پنجه ها و فلسها
روز چهاردهم قرار گرفتن جنين در موقعيت اصلي خود در داخل تخم مرغ (سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ قرار مي گيرد.)
روز شانزدهم جذب کامل سفيده
روز هفدهم کاهش مايع آمنيون
روز نوزدهم ورود کيسه زرده به حفره بدني
روز بيستم جنين همه فضاي تخم مرغ به جز کيسه هوا را پر مي کند و سر زير بال راست قرار مي گيرد.در اثر انقباض ماهيچه گردن و زائده منقار بالا پوسته سوراخ مي شود.
روز بيست و يکم خروج جنين از تخم

 

تنوع درحيوانات و ماكيان پرورشي در ميان پرورش دهنده ها علاوه بر اينكه زمينه هاي مختلفي را در اشتغال و ايجاد درآمد فراهم ميكند، از طرف ديگر با ايجاد انواع ذائقه و منابع توليدي پروتئين حيواني اين امكان را فراهم ميكند كه افراد مختلف با استفاده از امكانات موجود خودشان در هر رده و سطحي كه دارند ودر هر اندازه و به شكلهاي مختلف يك كار توليدي را شروع بكنند . يكي از اين زمينه ها پرورش بوقلمون ميباشد كه سابقه دراز و جايگاه خاصي در پرورش ماكيان در ميان مردمان ما دارد در اين خصوص آقاي مهندس بهروز مطهري نژاد موضوعاتي را در مورد تاريخچه و پرورش بوقلمون فراهم كرده اند كه ميتواند براي علاقه مندان مفيد باشد.

کاربران
1
مطالب
147
نمایش تعداد مطالب
260782