چاپ
دسته: پرورشي طيور
بازدید: 851

نحوه تشکیل تخم مرغ ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت و کمیت آن

تخمدان :

تخمدان چپ بزرگ و فعال و با مجرای تخمدانی مربوطه می باشد”ولی تخمدان
راست کوچک و غیر فعال می باشد .


تعداد اووسیتهای جنینی جوجه تقریبآ از 28000 عدد در نهمین روز رشد و نمو
جنینی به 680000 عدد در هفدهمین روز رشد و نمو جنینی افزایش یافته و مجددآ
تعداد انها تا زمان خروج از تخم یعنی زمانی که اووزنز خاتمه می یابد به 48000
عدد تقلیل می یابد.

 

لطفا تا لود شدن کامل فایل فلش صبر کنید.