اندازه تخم بلدرچین در مقایسه با تخم مرغ و تخم اردک تخم سایر پرندگان، به وضوح کوچکتر است.  در این عکس به ترتیب از سمت راست، تخم :  🔸غاز 🔸اردک 🔸مرغ  🔸بلدرچین

 اندازه تخم بلدرچین در مقایسه با تخم مرغ و تخم اردک تخم سایر پرندگان، به وضوح کوچکتر است.
 در این عکس به ترتیب از سمت راست، تخم :
🔸غاز
🔸اردک
🔸مرغ
🔸بلدرچین

 

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
286162