چاپ
دسته: پرورشي طيور
بازدید: 2271

بسیاری شاید فکر کنند که پرورش طیور گوشتی در طبقات مختلف و مدیریت فضولات و تغذیه و تهویه بسیار مشکل آفرین و شاید از نظر بیماری و عدم کنترل آن در گله اشکالات زیادی را پدید آورد . درصورتی که بدلیل عدم تحرک اضافی طیور و استفاده از فضای کمتر برای پرورش طیور بیشتر ، در افزایش راندمان و بهره دهی اقتصادی بسیار مفید تر خواهد بود.