چاپ
دسته: پرورشي طيور
بازدید: 1755

برای تامین گوشت و پروتیین حیوانی مورد نیاز مردم و رشد جمعیت آینده دیدگاه بیشتر روی تولیدات صنعتی و تولیدات طیور متمرکز خواهد بود بدلیل سهولت در تولید و فشار کم به طبیعت . شناخت وضعیت فعلی و پیش بینی آینده میتواند سرمایه گذاری در این بخش را اطمینان بخش تر کند . فایل پیوستی کاری از شرکت کاب (cobb) برای نمایش همچنین وضعیتی است.

 

برای دانلود فایل لطفا کلیک کنید.