چاپ
دسته: مديريت
بازدید: 2280

تماشاي ماهياني كه در آكواريوم شنا مي كنند، بخصوص بعد از يك روز پر از
دغدغه، بسيار آرامش بخش است. درشرايط كنوني كه زندگي با فشارهاي روحي و
استرس هاي فراواني همراه است، لازم است كه سلامت روح و روان نيز مدنظر
قرارگيرد. افزايش ميزان افسردگي و بيماري هاي اعصاب و روان در جامعه ناشي از
اين خلأ است. يكي از بهترين راهكارهاي مقابله با اين چالش، تهيه آكواريوم براي
محل زندگي و استراحت است. دنياي زير آب و اسرار آن هميشه مورد توجه
انسان بوده است و مي تواند نياز به ارتباط با طبيعت را كمي جبران كند. امروزه
يكي از لذت بخش ترين سرگرمي ها در منازل، استفاده از آكواريوم است به طوري كه
مي توان از آن در هر قسمتي از منزل مانند درون ديوار يا ب ه عنوان يك تابلوي
زنده، به شكل يك ميز و يا حائل بين دو اطاق استفاده كرد. با اين كار با افزودن
تصويري زنده و رنگارنگ از دنياي زير آب به محل زندگي، مي توان هر بيننده اي را
مسحور اين زيبايي كرد. همچنان كه ماهي هاي رنگارنگ درون آن با شنا و تغيير
رنگ در اثر تغيير زاويه تابش نور به سطح بدنشان دلربايي مي كنند، ذهن فرد را
هم از تن شهاي موجود در زندگي روزمره شست وشو مي دهند.

برای دانلود فایل pdf لطفا کلیک کنید.